Belçika Kongo'dan elini çek!

 

Belçika’da 18 yıl yaşamış biri olarak, bu ülkenin bugün hala sürmekte olan sömürgeci geleneği üzerine eğilme gereği duydum. Henüz araştırmamın başındayım ancak kesin olan bir şey var ki o da Belçikalı üst düzey yetkililer Kongo’da ipin ucun ellerindeymiş gibi davranıyorlar.

 

 

Haftalık « Marianne » dergisi geçenlerde Kongo’nun ilk Başbakanlarından Patrice Lumumba’nın katledilmesinde parmağı olan 10 kişinin isimlerini yayınladı. Bundan iki yıl önce Brüksel’de savcılara yaptıkları bir şikayet kapsamında hazırlanan listede, Avrupa Komisyonu eski üyesi ve halen piyasaların küreselleşmesi için faaliyet gösteren Bilderberg grubu üyesi olan Etienne DAVİGNON’un da ismi yer alıyor. DAVİGNON, Lumuba’nın öldürüldüğü dönemde Belçika Dışişleri Bakanlığında çalışıyordu ve merkeze Başbakanın « açığa alınmasını » tavsiye eden bir telgraf göndermişti. Bugün seksen yaşında olan DAVİGNON iş dünyasının üst düzey lobicisi olarak hala faaliyet gösteriyor. Lumumba ailesinin mirasçıları tarafından hazırlanan listede yer alması, beni bugün yürüttüğü ticari faaliyetlerin Kongo ile ilişkili olup olmadığını incelemeye yöneltti. Cevap açık bir biçimde evet!

 

DAVİGNON, « Business Week »dergisinde, Kongo’daki iştah kabartan maden zenginliklerini yirminci yüzyılın başlarından beri işleten ve eskiden Yukarı Katanda Madencileri Birliği adıyla bilinen UMICOR maden şirketinin eski Başkan Yardımcısı ve Müdürü olarak anılıyor. DAVİGNON’un aynı zamanda UMICOR’un yönetim kurulu üyesi olan, Belçika’nın eskimek bilmeyen Başbakanı Jean-Luc DEHAENE ile çok yakın ilişkileri var.

 

Patrice LUMUMBA, Kongo’daki zenginliklerinden öncelikle bu ülkenin evlatlarının yararlanması gerektiğini söyleyecek kadar yürekli bir siyasetçiydi. 1960 yılının Haziran ayıydı. Bundan elli üç yıl sonra hala, Katanga Eyaletindeki toprak altı zenginlikleri bu işten yüksek karlar elde eden UMICOR tarafından işletilmektedir. Elimdeki Smartphone’un ya da eğer varsa sizin elinizdekinin Kongo menşei madenler içeriyor olması büyük olasılıktır. Pil, bilgisayar, araba ve kimyasal ürün piyasasına sunmak üzere UMICOR firması Katanga’daki madenlerden Kobalt temin etmektedir. UMICOR bir başka firmayla birlikte, elektronik ekipmanlar için vazgeçilmez bir kaynak olan Lityum pilleri hammadde pazarının %50’sini elinde bulundurmaktadır. Washington Post’un, çevreci ve temiz kapitalizmi destekleyen (alın size güzel bir oksimoron!) ‘Corporate Knigths & mdash’ sütununda UMICOR firması 2013 yılının en şeffaf 100 şirketi arasında sınıflandırılmıştır. Kongo’da madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı şeffaf olarak nitelemeye kalkışabilmek için insanda bir tür mizahi bakış açısı olmalıdır. Böylesi bir mizahı paylaşmayan Uluslararası Para Fonu, Kongo’nun 2009 yılı petrol ve maden ihracatı miktarını 4.2 milyar Amerikan Doları olarak tahmin etmiştir. Aynı yıl için Kinşasa Hükümetinin bundan vergi olarak payına düşen ise 155 milyon Amerikan Doları olmuştur, yanı ihraç edilen değerin %4’ü.

 

Yakınlarda Kofi Annan tarafından yayımlanan « Africa Progress Report » (Afrika Gelişmişlik Raporu)un da tespit ettiği gibi bu ülkedeki insanlar dünyadaki en kötü beslenme koşulları altında yaşam mücadelesi veriyor ve yedi milyona yakın çocuk okula gitme olanağı bulamıyor. Kongo, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Dünya İnsani Gelişme Endeksi sıralamasının sonlarında yer almakta ve aynı zamanda Katanga’daki madeni zenginliklerin denetiminin başat rol oynadığı bir iç savaşın etkisinde yıkıma uğramaktadır.

 

Kongo’da yaşanan trajedilerdeki suç ortaklığından ötürü gözden düşmek bir yana, UMICOR uzmanlığı gönüllü olarak talep edilmektedir. Avrupa Komisyonu UMICOR temsilcisi Christian HAGELÜKEN’i girişimcilere hammadde temininin sürekliliğini sağlamakla yükümlü bir « uzmanlar grubuna » yardımcı olarak atamıştır. Söz konusu grup tarafından 2010 yılında yayınlanan bir raporda, Kongo’daki kobalt ve tantal madenlerini elektronik endüstrisinin gelişiminde önem taşıyan kritik on dört element arasında saymıştır. Raporda, Lumumba’nın da arzuladığı gibi bu kaynakların MP3 kullanıcılarından çok öncelikle Kongo’nun evlatları için kullanılması gerekliliğini tanımlamak için kullanılan deyimle« ticari dengesizlikleri » önlemek için eyleme geçme gereği üzerinde ısrarla durulmuştur.

 

Bu « uzmanların » şeffaflık, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması konusundaki belirgin kaygıları konusunda ne ölçüde yaygın propaganda yaptıklarının söylemeye gerek dahi yok. Bu konu bir yana, Avrupalıların Kongo’yu denetimleri altında tutma kararlılığında hiç değişme olmadı.

 

Belçika ellili yılların sonunda Kongo’nun bağımsızlığına razı olduğunda, aynı zamanda Katanga’daki maden zenginlikleri üzerindeki denetimini korumaya da karar vermiştir. Önce Lumumba’nun rakibi ve eyaletin valisi Moïse Tshombe’yi yüreklendirerek, ardından da Katanga bölgesinin Kongo’dan ayrılmasını destekleyerek bu doğrultuda hareket etmiştir.

 

DAVİGNON’un Lumumba’nın açığa alınması yolundaki talebi, ABD Başkanı Dwight EİSENHOWER’in CİA patronu Allen DULLES’e Lumuba’nın « ortadan kaldırılması » için gönderdiği mesajla çok örtüşmektedir.

 

1884 yılında, Belçika’nın Kongo üzerindeki iddialarını tanıyan ilk ülke ABD olmuştur. Başlayan bu yeni süreç, Orta Afrika uzmanı Antropolog Jan VANSİNA’ya göre 1884 ve 1920 yılları arasında Kongo halkının yarısından fazlasının ölümüne neden olmuştur. Bu da, Kongo Devletinin de hükümdarı olan Léopold II’nin yönetimi altındaki dönemde ve izleyen on yıl süresince toplam 10 milyon insanın hayatını kaybettiği anlamına gelmektedir.

 

David Van REYBROUCK’un yakınlarda çıkan « Kongo » adlı kitabında, UNILEVER şirketinin Kongo’daki Hurma yağını işleyerek nasıl geliştiği ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Kongo halklarının zararına devasa servetler elde edilmiştir. Belçika bundan birkaç yıl önce Lumumba’nın katledilmesindeki sorumluluğundan ötürü özür dilemiş olsa bile, Kongoluların uğratıldığı zararlardan hiçbir zaman söz etmemiştir. Belçikalı işadamları Kongo’nun kaynaklarını neşe içinde talan ettiği sürece de bunu yapması beklenmiyor.                 

 

 

 

(www.michelcollon.info İNVESTIG’ACTION sitesinde 3 Haziran 2013 tarihinde David CRONİN imzasıyla Fransızca olarak yayınlanan yazıdan Türkçeleştirilmiştir )

 

Web Tasarım M.ISTIN 05307600735