koşu bandına ilişkin

Koşu bandı üzerinde koşmanın faydaları herkes tarafından bilinmektedir. İlk başta hava koşulları ne olursun en sevdiğimiz sporu her koşulda uygulama olanağı sunması gelmektedir.

 

Ne soğuk sizi durdurabilir, ne de yağmur şevkinizi kırabilir. Tabii evinde koşu bandına sahip olmayanların işyerine yakın bir spor salonundan yararlanma kolaylığını da saymamız gerekir. Ancak koşu bandı üzerinde koşmanın dışarıda koşmakla eşdeğer olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Sonbahar çiyinde ıslanan Fontainebleau Ormanının güzel kokusunu ya da güneş doğarken Alplerdeki bir doruğun yüceliğinin yerini alamayacağı kesindir. Romantizmi bir kenara bırakabilirsek, koşu bandı üzerinde bir maratona hazırlık yapmamızın mümkün olup olmadığını sorgulayabiliriz. Buna yanıt verebilmek için öncelikle koşu bandı ve dışarıda koştuğumuzda harcadığımız enerji miktarının aynı olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ancak adım atma tarzının her iki olasılıkta birbiriyle karşılaştırılabilecek olması durumunda koşu bandıyla dışarıda gerçekleştirdiğimiz koşuyu karşılaştırabiliriz. Şimdi biraz bu konuyu incelemeye çalışalım.

 

Duruma açıklık getirebilmek için, koşu bandında ve bir pistte gerçekleştirilen test koşusu sırasında ulaşılan VMA (Maksimum Aerobik Hız)’ları karşılaştırabiliriz. Bu deneyi birçok kez tekrarladık ve her iki koşulda da hızların tamamen aynı olduğunu gördük. Koşuculara göre ancak 0,5 km/saat’lik farklılıklar gözlenmiştir ki bunun hiçbir önemi yoktur. VO2max (Maksimum Oksijen Tüketimi)’nde de durum aynıdır. Koşu bandında neyse pistte de aynıdır. Özetle, koşu bandı üzerinde harcadığınız enerjiyle Fontainebleau Ormanı ya da pistte harcadığınız enerji miktarı aynıdır. Peki ya adımlarımız? Myotest® ile ölçülen adımların temel parametrelerinden hareketle bir inceleme yaptık. Adım parametreleri (yerden destek süresi, frekans ya da sıklık, genişlik, sertlik, dalgalanma) koşu bandında ya da dışarıda da koşulsa birbirine yakındır (istatistiksel farklar içermemektedir). Tabii ki koşu bandında ayak geriye doğru sürüklenmekte bu da normalde basene destek alma imkanı veren kalça kaslarının işlevini minimize etmektedir. Ayrıca sıçrama etkisi daha azdır ancak hareket bütününde koşucunun ‘adım izi’ koşu bandında da dışarıda yani doğada da düzeltilebilir niteliktedir.

 

Koşu bandı-normal zemin karşılaştırması

 

Söz konusu araştırma İsviçre’nin Sion kentinde bulunan SUVA kliniğinde, ortalama 31 yaşında düzenli antrenman yapan (haftada 46 km/10 yıldır antrenman yapan) uzun mesafe koşucusundan, önce sert zeminde (beton) sonra da koşu bandı üzerinde 12, 15, 18 ve 21 km/saat hızlarında koşmaları istendi. Burada amaçlanan her iki durumda da adım atmaya ilişkin biyomekanik parametrelerin aynı olup olmadığını gözlemlemekti.

 

Ölçülen değerler

 

Her bir koşu hızı için ölçülen değerler aşağıdadır.

 

(ms) zeminle temas süresi                 (pas/min) Frekans (adım/dakika)

 

Sertlik (k∩/m)                                  Ortalama güç (vücudun ağırlığı)

 

Tepki yeteneği = Sıçrama süresi / basma süresi²         Dalgalanma (cm)

 

Sonuçlar

 

Her bir hız için oluşan değerler aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Koşu bandı ile zemin arasında hiçbir parametrede istatistiksel bir değişiklik olmadığını not edelim. Başka bir deyişle, bu koşucu topluluğu için koşu bandında koşmanın sert zemin üzerinde koşmakla eşdeğer olduğunu kabul edebiliriz. En düşük hızlarda (12 ve 15 km/saat) aradaki fark daha azdır. En yüksek hızlarda ise farklar artmaktadır (ancak daha önce de söylediğimiz gibi istatistiksel anlam içermezler) ancak bunun koşu bandı ile zemin arasındaki gerçek bir farklılıktan mı yoksa ölçümden (koşu bandı üzerindeki titreşimler Myotest ile yapılan ölçümü saptırıyor olabilir) mi kaynaklandığını tam olarak bilemiyoruz.

 

 

 

Vitesse

tps contact

fréquence

Longueur

raideur

Réactivité

Force

ondulation

12 km/h

161.0

161.9

164.6

163.8

1.23

1.27

44.7

44.9

1.29

1.32

2.27

2.31

11.2

11.3

15 km/h

152.6

147.2

172.5

168.0

1.45

1.46

52.7

49.0

1.40

1.38

2.49

2.45

10.4

10.9

18 km/h

134.3

129.7

202.0

194.0

1.63

1.67

66.7

60.5

1.56

1.54

2.70

2.68

9.3

10.1

21 km/h

117.1

112.8

202.4

194.2

1.74

1.78

85.0

78.8

1.69

1.70

2.83

2.88

8.0

8.6

 

Vitesse = hız                            Tps contact = zeminle temas süresi

 

Fréquence = frekans               longueur = uzunluk

 

Raideur = sertlik                     réactivité = tepki yeteneği

 

Force = güç                             ondulation = dalgalanma

 

İnceleme sırasında dikkate alınan parametre değerleri (yeşil fon üzerine yazılı olanlar zemin, beyaz fon üzerine yazılı olanlar ise koşu bandı üzerinde gerçekleştirilen koşulara ilişkin değerlerdir).

 

Değişkenler arasındaki bağıntıyı incelediğimizde, ispatlayıcı sonuçlarla karşılaşırız. Bağıntı katsayıları çoğunlukla 0,7 ila 0,99 arasında değişmektedir (1 değeri birbirinin tamamen aynısı olan bir gelişime eşdeğerdir). 21 km/saat hızda bağıntıların yeniden gevşediğini fark ediyoruz, çünkü bağıntı katsayıları 0,5 ila 0,85 değerleri arasında değişmektedir.

 

12 km/saat hızda koşu bandı ve zemin üzerinde gerçekleştirilen koşuya ilişkin bağıntılar

 

Koşu bandı ve sert zeminde koşan herkes, çevresel etkilerden ama aynı zamanda da zemine basmaktan kaynaklanan farklılıklar duyumsarlar. Koşu bandı üzerinde, yere basma etkisinin basen bölgesi altına aktarıldığını, sert zeminde ise bedenin destekten güç alarak ilerlemesini sağlamak için bedenin kendini ayarlamak durumunda kaldığını söyleyebiliriz. Halbuki, koşu bandı üzerinde koşmaya alışkın olan düzenli antrenman yapan koşucularda, adım tarzı diğerlerine çok benzerdir. Oluşan bazı adaptasyonlar koşu bandı üzerinde biraz daha yüksek bir koşu frekansı ve dolayısıyla daha az belirgin bir dalgalanma şeklinde oluşmaktadır.

 

Sonuç olarak koşu bandında koşmayı sevebilir ya da bundan nefret edebiliriz. Bunu pratik veya sıkıcı bulabiliriz. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ancak koşu bandında koşmanın doğada koşmanın getirdiği biyomekanik ve enerji tüketimine ilişkin koşullara yaklaşma olanağı sağlamaktan uzak olduğunu söyleyemeyiz. Başka bir deyişle, bir maratona örneğin uzun koşu seansını hafta sonu dışarıda -yarışma günü karşılaşılacak koşullara olabildiğince daha çok yaklaşma hikayesi- ve hafta boyunca da iki seans koşu bandında hazırlandığımızı tasavvur edebiliriz. Paris merkezinde bir bankada çalışan Cécile, kendisi için ‘daha elverişli’ olduğu için bu şekilde hazırlanıyor. Ve halinden de çok memnun görünüyor.

 

(www.volodalen.com sitesindeki bilgilerden derlenmiştir)

 

Web Tasarım M.ISTIN 05307600735