Yaşamını savunmak

 

Kapitalizmin ya dada da geniş tanımıyla küresel egemen sermaye sisteminin, son yıllarda yaşam sürecimizi kuşatma ve ‘kendi ticari fayda alanına’ entegre etme çabası karşısında direniş çabamızı, merkeziliğin yerelin kendiliğinden gelişen hareket yeteneğini boğmadığı çok sesli ve çok eksenli bir birleşik çatı altında örgütleme çabasının güzel bir meyvesi olan Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu – STHP’yi tanıtmak üzere başlangıçta İstanbul’da gerçekleşecek mücadele birliği toplantısı çağrı metnini ve ardından STHP’nin ne olduğuna ilişkin bir metni dikkatinize sunuyorum.

 

 

 

 

YAŞAM ALANLARINI, YAŞAMI SAVUNANLAR BULUŞUYOR   

MÜCADELELER BİRLEŞİYOR!

Bizler, Kapitalizmin saldırısına karşı; Hopa’dan Saklıkent’e, Fındıklı’dan Yuvarlakçay’a, Çağlayan’dan, Solaklı-Karaçam-Köknar’dan Erzurum Tortum’a, Munzur’dan, Peri’den İkizdere’ye, Tonya’ya, Hasankeyf’den Allianoi’e, Sinop Gerze’ye Anadolu'nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar doğayı, dereleri, meraları, ormanları, tarım alanlarını,  yaşamı, sağlığı, eğitimi, emeği ve kültürleri savunanlarız.

Su kullanım hakkı anlaşmaları, enerji üretim lisansları ile nehir tipi HES (hidroelektrik santral)’ler ve barajlar ile suyu dere yatağından, doğadan koparıp tutuklayarak sermaye birikimine sokanlara,  yaşam alanlarını yok etmek isteyenlere karşı;

Peri Suyu için yapılmaya çalışılan HES’lerde olduğu gibi, şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla, vadi boyunca köylülerin meralarında ve orman alanlarında inşaa edilen güvenlik karakollarının kural tanımadan doğayı tahrip etmesine, ormanları yok etmesine karşı,

Sivaslılar Köyü’nden Çorlu’ya, Ünye’den Çanakkale’ye Gerze’ye kadar dağlarda, kıyılarda, vadilerde, tarım arazileri üzerinde, termik santraller, çimento fabrikaları, taşocakları, organize sanayi bölgeleri ve liman-tersaneler kurarak yaşam alanlarını ve havzaları ortak olarak kullananlara, ticarileştirenlere karşı;

Mersin’den Sinop’a, İğne ada’ya ve Malatya’ya kadar yapımı planlanan nükleer santrallere, nükleer silahlara, füze kalkanlarına karşı;

Samandağ ve Çine’de rüzgar santralleri kurmak amacıyla, Uludağ’da, İstanbul Belgrad’da, Munzur’da yeraltı ve kaynak sularını ticarileştirmek amacıyla ormanları talan edenlere karşı;

Belgrad ormanlarından Trakya’daki meralara kadar tehlikeli atık yakma ve depolama için ormanların, meraların, tarım topraklarının yok edilişine karşı;

Bergama’dan Uşak’a, Gökçeada’dan Eşme’ye, Kütahya Gümüşköy’e ve Manisa Çaldağı’na kadar siyanürle altın, gümüş ve Nikel madeni, çıkarılarak, işlenerek yaşamın, doğanın yok edilişine karşı;

Köprüler, otobanlar, kanallar, kentsel dönüşüm projeleri ile su havzalarını, ormanları, tarım alanlarını, yaşamı rant için yok etmek isteyenlere,  kent ve köylerde suları kontörlü ya da kontörsüz sayaçlarla piyasalaştıranlara karşı;

Suyun ve su havzalarından sermaye biriktirmek isteyenlere, su havzalarını, meralar, ormanlar, tarım alanlarını sermayenin kullanımına sokanlara karşı;

Tarımın şirketleşmesine, küçük çiftçiliğin tasfiyesine karşı;

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tohumlarla tarımı ve biyoçeşitliliği, insan ve hayvan sağlığını tehdit edenlere karşı olanlar,

Emeğin sömürülmesine, yaşamların yok olmasına karşı duranlar,

Parasız eğitimi savunanlar,

Sağlığın ticarileştirilmesine karşı herkes için sağlıklı ve güvenli gelecek isteyenler,  Meraların, ormanların, su havzalarının şirketlere satılmasına, doğal alanların, suların yaşamın, sağlığın, eğitimin ticarileştirilmesine karşı mücadele edenler olarak,

Sonuna kadar birlikte direneceğiz.

Hopa Kemal Paşa’da, Erzurum Tortum’da, Sinop Gerze’de, Solaklı Karaçam’da olduğu gibi yaşam alanlarını kapitalizmin saldırısına karşı koruduğu için devletin güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayarak ölenlerin, gözaltına alınanların, dövülenlerin hesabını mutlaka soracağız.

Yaşam alanlarını ve yaşamı sermaye birikimine sokmaya kalkışanları yargılama yolunda,

Yaşamımızı ve yaşam alanlarımızı sermayeye karşı sonuna kadar sürdüreceğimiz direnişimizi, mücadelelerimizi ortak dayanışmaya taşımak için,

Birlikteliğimizi, kendi hukukumuzu oluşturmak için,

Mücadelede bundan sonra ortak olarak yapacaklarımızı tartışmak üzere

İstanbul’da buluşuyoruz.

Çağrımız mücadele edenleredir. Çağrımız kapitalizme ve yandaşlarına karşı birlikteliğe ve dayanışmayadır.

Tarih: 7-8 Ocak 2011 
Yer: Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul

 

STHP (SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU)  NEDİR?

 

Yine kendi ağızlarından güzel bir tanımlama

 

BİZLER:

 

Emek Örgütleri, Meslek Odaları, Çiftçi Sendikaları, Su Mücadele Platformları ve Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütler ve Dernekler, Siyasi Parti ve Siyasi Yapılar, Devrimci Örgütleriz.

Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformu’nun bileşenleri olarak;

Ø Temel bir insan hakkı ve halkın ortak malı olan suyun, alınıp satılabilen, üzerinde borsa hesaplarının yapılabileceği bir piyasa malı olması gerektiğini söyleyenlere;

Ø sulama kanallarına, evlerimize, okullarımıza, hastanelerimize kontörlü sayaç takmaya kalkışanlara;

Ø sularımızı, havzalarımızı kirletenlere ve sanayi atıklarıyla zehirlenmiş suların "temiz" olduğunu söyleyerek halkın sağlık hakkını yok sayanlara;

Ø temiz suyu şirketlere sınırsızca kullandırmakta sakınca görmezken, sıra küçük çiftçilere, gecekondu mahallelerine, emeği ile çalışıp alın teri ile geçinenlere, yani halka geldiğinde küresel ısınma, su krizi ve tasarruf edebiyatı yapanlara;

Ø su krizini bahane ederek, eko sistemi ve kültürel mirasları yok sayarak "nehirler boşa akmamalı" gibi akıl dışı bir slogan etrafında birleşen;

 

Sanayi ve hizmet üretimi yapan bütün şirketlere;  

Su şirketlerine,

Enerji Şirketlerine,

Tohum Tekellerine,

İnşaat ve Finans Şirketlerine,

Hükümetlere,

Yerel yönetimlere,

Onların uluslararası kuruluşu olan

Dünya Su Konseyi (WWC),

Dünya Su Forumu (WWF),  

Dünya Ticaret Örgütü (WTO),

Dünya Bankası,

Uluslararası Para Fonu (IMF),

G7 ve G8 Devletleri,

Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri

 

yapıların bütün politika, karar ve uygulamalarına; ve bu politikaları savunan şirket, hükümet destekli sivil toplum örgütlerine KARŞIYIZ!

Mücadelemiz ve birlikteliğimiz, Suyu, dereleri kapitalizmin kıskacından kurtarmak içindir ve kurtarıncaya kadar sürecektir.

 

Halka, doğadaki tüm canlılara ait suyun şirketlerin eline geçmesine engel olmak için,

 

Ø Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yerelliklerde yaşananlar ile politik düzeyde atılan adımlar ve bu yöndeki bütün gelişmelerin yanı sıra karşıt mücadele stratejilerini de yakından takip etmekteyiz.

Ø Toplanan bilgileri bölgesel toplantılar üzerinden ve aylık bültenler halinde duyuruyor, yayınlıyor ve böylece:

Ø halihazırda bilinçli bir şekilde yürütülen "yanlış bilgilendirme" sürecini tersine çevirmeyi ve

Ø halkın, kendi yaşam hakkına, suyuna sahip çıkması için gerekli bilinçsel zeminini oluşturmayı amaçlıyoruz.

Ø devam eden bu saldırı karşısında hem deneyim aktarmanın önemli olduğunu hem de bir öncekinden dersler çıkararak yürümek gerektiğini bilerek yolumuza devam ediyoruz.

 

STHP BİLEŞEN LİSTESİ

DİSK İSTANBUL MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

PETROL İŞ SENDİKASI

HAVA-İŞ SENDİKASI

TEK GIDA-İŞ SENDİKASI

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

İSTANBUL TABİP ODASI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

İSTANBUL ECZACI ODASI

İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI

DİKİLİ BELEDİYESİ

SU POLİTİK

MUNZURU KORUMA KURULU

HALK CEPHESİ

HALKEVLERİ

ÖĞRENCİ KOLLEKTİFLERİ

EKOLOJİ KOLLEKTİFİ

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

DOĞADER

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ

VETERİNER HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ

TÜKETİCİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (TÜBİDER)

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER)

TUNCELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

VİÇE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA VE GELŞİŞTİRME DERNEĞİ

KADIKÖYÜ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DOSTLARI DERNEĞİ – KADOS

ÇEKMEKÖY GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

KADIKÖY KENT KONSEYİ

KALDIRAÇ DERGİSİ

İVME DERGİSİ

İŞÇİ GAZETESİ

KEMAL TÜRKLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

HOMUR MİZAH VE KARİKATÜR GRUBU

RED FOTOĞRAF GRUBU

ANTİKAPİTALİST

ANTİ-MAİ ÇALIŞMA GRUBU

İŞÇİ CEPHESİ GAZETESİ

YEŞİL VE SOL

EKODER

DERELERİN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU

FINDIKLI DERELERİNİ KORUMA PLATFORMU

CİDE LOÇ VADİSİ KORUMA PLATFORMU

KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU

SOS ÇEVRE GONÜLLÜLERİ PLATFORMU

ÇORLU SU YAŞAMDIR PLATFORMU

EGE SU PLATFORMU

GDO’YA HAYIR PLATFORMU

TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU – TÜRÇEP

MARMARA ÇEVRE PLATFORMU – MARÇEP

İÇ ANADOLU ÇEVRE PLATFORMU – İÇAÇEP

AKDENİZ ÇEVRE PLATFORMU – AKÇEP

BATI AKDENİZ ÇEVRE PLATFORMU – BAÇEP

EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU - EGEÇEP

DOĞU AKDENİZ ÇEVRECİLERİ – DAÇE

DOĞU KARADENİZ ÇEVRE PLATFORMU – DOKÇEP

BATI KARADENİZ ÇEVRE PLATFORMU – BAKÇEP

EDİRNE SU YAŞAMDIR PLATFORMU

TEMİZ ENERJİ PLATFORMU

BURSA SU PLATFORMU

BERGAMA, EŞME, SİVRİHİSAR, HAVRAN/KÜÇÜKDERE ELELE HAREKETİ

ALLİANOİ GİRİŞİM GRUBU

CHP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

EMEK PARTİSİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ

ÖDP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TKP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ

 

Metinler www.sthp.org sitesinden alıntılanmıştır.

 

 

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest